Toelating op de DaVinci-afdeling voor voltijds hb-onderwijs

Criteria

Om in aanmerking te komen voor toelating op de DaVinci-afdeling moet aan een aantal criteria voldaan zijn:

  • het resultaat van een IQ-meting (SON-R 6-40 of de WISC-III) moet beschikbaar zijn en ter beschikking gesteld worden. Deze meting is bij voorkeur gedaan door een orthopedagoog of psycholoog met aantoonbare kennis/ervaring in het testen van hoogbegaafde kinderen.
  •  De TIQ score moet liggen boven de 130, tenzij de orthopedagoog of psycholoog tijdens de afname geconstateerd heeft waardoor de score lager is en kan onderbouwen waarom het kind, ondanks dat het lager scoorde, toch op zijn plek zal zijn in het voltijds-hb-onderwijs.
  • De PIQ score moet in de buurt komen van de VIQ score. Kinderen met een lage PIQ score kunnen grote problemen ondervinden in het DaVinci-onderwijs. De gevraagde zelfsturing, zelfreflectie en zelfstandigheid blijkt te conflicteren met de kenmerken van kinderen met een lage PIQ score. De basisstof wordt 80% gecompact aangeboden. Er wordt een groot beroep gedaan op zelfsturing, zelfreflectie en zelfstandigheid

Is aan deze criteria voldaan dan volgt, na een gesprek met de coördinator van de afdeling, een dynamic assessment. De kinderen draaien een hele week mee met het DaVinci onderwijs. De leerkrachten krijgen in deze week een beeld van het kind en bepalen op grond hiervan of toelating positief zal bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

Aanname

De leerkrachten kunnen een positief advies uitbrengen aan de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bepaalt vervolgens of

1   overgegaan wordt tot toelating
2  eerst nog andere stappen genomen moeten worden. Deze stappen kunnen het advies inhouden om eerst met het kind een traject bij een plusklas of een orthopedagoog te starten of om het kind in eerste instantie in het Montessori onderwijs te plaatsen.

 

Afwijzing

Het komt voor dat de leerkrachten een negatief advies uitbrengen aan de toelatingscommissie.

1 Definitieve afwijzing. In overleg met de toelatingscommissie kan besloten worden dat uw kind niet toegelaten kan worden in het DaVinci onderwijs. De onderwijsbehoefte of de ondersteuningsbehoefte op gedrag sluit dan niet aan bij de mogelijkheden van de afdeling.
2 Twijfel over de plaatsing. Wanneer de leerkrachten en de toelatingscommissie twijfelen over de toelating, kan besloten worden over te gaan tot een proefplaatsing van drie maanden. Dit gaat in overleg met u en de school van herkomst omdat het kind daar ingeschreven blijft staan. Na deze drie maanden bepaalt de toelatingscommissie opnieuw of uw kind kan worden toegelaten tot het DaVinci onderwijs.

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl