Peuteropvang/BSO

Binnen ons KindCentrum wordt er, naast het basisonderwijs, ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden.

Peuteropvang

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarbij staat themagericht werken op basis van de Montessorigedachte centraal.

Onder professionele begeleiding van vaste pedagogisch medewerkers van Kindercentra Puck&Co wordt er nauw samengewerkt met groep 1 en 2, gezamenlijk wordt er zorg gedragen voor een goede en veilige doorgaande lijn.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4-13 jaar. Niet een verlengde van school of een noodzakelijke oppas, maar een plek waar uw kind zich kan vermaken zoals het gewend is. Alleen of samen, met andere kinderen, medewerkers of zelfs met eigen vriendjes.

Het is mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse en/of naschoolse opvang gedurende de schoolweken op vaste dagen, maar ook flexibele opvang (incidenteel) behoort tot de mogelijkheden. Ook tijdens vakanties en/of studiedagen kan er opvang worden afgenomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden en openingstijden van onze peuteropvang en buitenschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Lifestyle Center van Kindercentra Puck&Co. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op telefoonnummer 0316-229145. Mailen kan natuurlijk ook, het emailadres is info@puckenco.nl

 

Meer informatie over Kindercentra Puck&Co kunt u vinden op de website van Puck&Co: www.puckenco.nl

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl