Doel van het voltijds HB-onderwijs

Doel voltijds hb onderwijs

Anders dan vaak wordt gedacht, gaat leren voor veel hoogbegaafde kinderen niet vanzelf. Door de problemen die zij in contacten met leeftijdgenoten en op school ervaren, ontstaan mogelijk psychosociale problemen. Wetenschappelijk onderzoek door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en het voormalig Institituut Toegepaste Sociologie (ITS), heeft aangetoond dat aangepast onderwijs voor deze kinderen een noodzakelijke ingreep kan zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige, zelfsturende, zelfverantwoordlijke en sociale volwassenen.
Op de DaVinci-afdeling van Montessori Kindcentrum bieden we een aangepast curriculum voor hoogbegaafde kinderen. Het is voltijds onderwijs en de kinderen werken en spelen in de klas met peers (ontwikkelingsgelijken). Buitenspelen, sportdagen en vieringen doen we met alle kinderen van de hele school door elkaar. Ons doel is om kinderen aangepast onderwijs te bieden. Vanuit het zelfvertrouwen dat zich weer kan ontwikkelen kunnen de kinderen weer plezier ervaren in het samen spelen en werken met alle kinderen. We zoeken zoveel mogelijk naar verbinding met de montessori-afdeling om samen één school te vormen.

Op de hb-afdeling ligt de focus op het welbevinden van de kinderen. Welbevinden ontstaat wanneer kinderen zich herkend en erkend voelen. Daarom hebben wij een team van leerkrachten samengesteld die door ervaring en studie weten wat een hoogbegaafd kind bezighoudt en nodig heeft. Vanuit welbevinden stimuleren we bij de leerlingen de eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing met betrekking tot het leerproces. Kinderen worden eigenaar van hun proces door begeleiding die gericht is op het nemen van verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. Dit doen we in nauw overleg met de ouders en eventueel externe experts. Het doel van ons onderwijs is dat we de kinderen aan het eind van de basisschool met een goed niveau en een flinke dosis zelfstandigheid, zelfkennis en doorzettingsvermogen laten overstappen naar het VO.

Document Pedagogische en didactische uitgangspunten

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl