DaVinci-afdeling voor hoogbegaafde kinderen

DaVinci-afdeling voor hoogbegaafde kinderen

DaVinci-afdeling

7 jaar full time onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op de DaVinci-afdeling

Begin schooljaar 2009-2010 Zijn we in Westervoort gestart met full time onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Montessori Kindcentrum. De afdeling valt, net als het Montessori Kindcentrum onder stichting Proles. Sinds 2015  heten we ‘DaVinci Westervoort’. We bieden een full-time onderwijsconcept voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen vanaf groep 3. In de pedagogische en didactische uitgangspunten kunt u lezen waarop wij ons onderwijs baseren. We vormen samen met de Montessori-afdeling één school met twee onderwijsconcepten. Op de DaVinci-afdeling zitten kinderen uit een groot gebied rondom Westervoort: Arnhem, Huissen, Elst, Bemmel, Tiel, Oosterbeek, Renkum, Velp, Dieren, Babberich, Emmen.

Doel van het voltijds HB-onderwijs

Geschiedenis van het HB-onderwijs in Westervoort

Twee groepen op de DaVinci-afdeling

Communicatie met ouders over de inhoud van het HB-onderwijs

Contact met de coordinator van het full-time HB-onderwijs

Informatiebijeenkomsten

leonardo_logo_01

 Novilologo novilo

We werken samen met Novilo waar onze leerkrachten onder andere opleidingen en cursussen volgen. Op de site staan alle bij Novilo aangesloten  hb-scholen

 

Onderwijsinspectie

In januari 2016 heeft de onderwijsinspectie het onderwijs op de Montessori-afdeling en de DaVinci-afdeling beoordeeld. De inspecteur was bijzonder lovend over de opzet en de uitvoering van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen zoals dat gegeven wordt op de DaVinci afdeling. Het volledige rapport is medio 2016 te lezen op de site van de inspectie.

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl