Communicatie met ouders over de inhoud van het DaVinci onderwijs

Communicatie met ouders over de inhoud van het DaVinci onderwijs

Pedagogische en didactische uitgangspunten van de DaVinci-afdeling

In het document pedagogische en didactische uitgangspunten Da Vinci afdeling vindt u onze visie op het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is in de schoolgids een hoofdstuk opgenomen over het hb-onderwijs in Montessori Kindcentrum. Als uw vragen na lezing nog niet beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met de coördinator van de hb-afdeling Tjitske Geluk.
directie@mkcw.nl

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl