Schoolgids Montessori Kindcentrum

Inhoud en doel schoolgids Montessori Kindcentrum Westervoort

In de schoolgids van Montessori Kindcentrum Westervoort staat informatie over de algemene gang van zaken in de school, de schooltijden, het team, diverse afspraken, zorgroutes en nog veel meer wat voor ouders belangrijk is. Ieder jaar maken we een nieuwe schoolgids omdat er elk jaar veel verandert. De actuele informatie vindt u in de schoolgids 2017-2018.

 

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl