Montessori Kindcentrum Homepagina

Welkom op de site van Montessori Kindcentrum. Twee unieke onderwijsconcepten onder één dak!

Op het Montessori Kindcentrum…

…gaan we samen op zoek naar passie en talenten…

…laten we onze talenten groeien en leren we daar trots op te zijn…

…dagen we onszelf en elkaar uit om ons te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan…

…gaan we uit van de individuele leerbehoeften en meten we groei af aan onszelf…

…ontwikkelen we 21ste eeuwse vaardigheden zoals het stimuleren van kritisch denken, samenwerken, gebruik maken van moderne media die horen bij deze snel veranderende maatschappij….

 

Komt u ook een kijkje nemen in onze prachtige school?

Op maandag 5 maart en zaterdag 7 april bent u welkom op onze open dag! Op maandag kunt u de school in bedrijf zien tussen 9.00 uur en 14.30 uur. Op zaterdag is onze school open van 11.00 uur tot 14.00 uur en zullen er verschillende activiteiten plaats vinden om u een goede indruk te geven van onze school.

Onze school

In de vier montessori-groepen van Montessori Kindcentrum wordt onderwijs gegeven volgens de principes van Maria Montessori aangevuld met inzichten en materialen van nu. Dit onderwijs is gericht op en geschikt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Montessori onderwijs in Westervoort is modern onderwijs dat door de inspecteur op meerdere punten als goed beoordeeld is in 2016.

In de twee DaVinci groepen wordt full-time onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen (Leonardo onderwijs). In het hb-onderwijs wordt de lesstof zeer gecompact aangeboden en krijgen de kinderen veel verrijking met projecten die buiten de reguliere lesstof vallen. Zelfstandigheid, zelfsturing, zelfcontrole zijn kernwoorden op deze afdeling. De inspecteur gaf in 2016 ook deze afdeling een goede beoordeling.

Montessori Kindcentrum werkt samen met Puck&Co en biedt hiermee voor- en naschoolse opvang en peuteropvang aan.

De school werkt met het continurooster.

Twee onderwijsconcepten en een plusklas

Kinderen met een zeer uiteenlopende onderwijsbehoefte vinden hun plek op onze school. Voor alle kinderen is er het reguliere lesaanbod van de Montessori-afdeling. Kinderen die meer aankunnen bieden we onder schooltijd Spaanse les, schaakles of de plusklas aan. Voor hoogbegaafde kinderen is er de optie om naar de DaVinci-afdeling te gaan, een voltijds onderwijsconcept ontstaan uit het Leonardo onderwijs.

Onderwijsinspectie

In januari 2016 heeft de onderwijsinspectie het onderwijs op de Montessori-afdeling en de DaVinci-afdeling beoordeeld. De inspecteur was bijzonder lovend over de opzet en de uitvoering van het onderwijs. We hebben een goede beoordeling op de punten pedagogisch klimaat, veiligheid en kwaliteitscultuur. Het volledige rapport is te lezen op de site van de inspectie.

 

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken, de sfeer te proeven en een afspraak te maken voor een gesprek. In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school.

 

Team Montessori Kindcentrum

Schermafbeelding 2016-04-09 om 14.16.28

Montessorischool Westervoort

Ruimte voor talent...

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@mkcw.nl